modern-architecture-office-building-cityscape-background-singapore-city-blue-filter.jpg

מחלקת נדל"ן

משרדנו מלווה ומעניק שירותים משפטיים ללקוחות המשרד בתחום הנדל"ן בנושאים שלהלן:

  • קנייה ומכירת דירה יד שנייה.

  • רכישת דירה מקבלן.

  • ליווי יזמים בפרויקטים למגורים ולמסחר. 

  • שכירות ובכלל זה השכרת נכסים פרטיים ומסחריים.

  • פינוי שוכר.

  • רישום נכסי נדל"ן שהתקבלו בירושה.